FANDOM


Vds logo

Logo chính thức của VDS

Hội Sinh viên Việt nam tại bang New South Wales, Australia (VDS) là một tổ chức xã hội, tự nguyện của du học sinh tại Sydney. Được thành lập từ năm 1997 bởi các du học sinh Việt nam (chủ yếu là học bổng AusAid), nhằm cùng giúp đỡ và vui chơi với nhau. Cùng với sự phát triển số lượng du học sinh Việt Nam tại Sydney, VDS ngày nay là một cộng đồng lớn mạnh với hơn 4000 thành viên và bao gồm các hội sinh viên của các trường lớn ở Sydney. VDS hướng đến mục tiêu xây dựng một cộng đồng sinh viên Việt Nam năng động, mạnh mẽ, cùng nhau chia sớt vui buồn, kinh nghiệm trong học tập và cuộc sống tại Úc.

Bằng việc trao đổi kinh nghiệm sống, chọn trường, tìm học bổng, chỗ ở, việc làm, đi lại… cho những sinh viên mới sang, VDS giúp các bạn nhanh chóng ổn định và hòa nhập vào cuộc sống mới (xa lạ). Trong thời gian gần đây, VDS bắt đầu xúc tiến thiết lập các kênh liên lạc với các công ty (nhất là với các công ty Việt nam) để giới thiệu đến sinh viên các cơ hội việc làm. Tất cả các thông tin quan trọng này đều được VDS quảng bá thông qua hệ thống ForumWebsite của mình.

Song song đó, các hoạt động từ thiện hướng về đất Việt cũng được các bạn quan tâm, như quyên góp giúp đỡ người nghèo và nạn nhân thiên tai, chất độc màu da cam. Mặc dù các đóng góp là không nhiều, nó nói lên tấm lòng du học sinh hướng về Tổ quốc, đề cao tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau của người Việt mình.

Các họat động chính của VDS:

Ban điều hành VDS qua các thời kỳ:

Liên lạc với VDS:

info@vds-nsw.com